Bristande kontroll över svenska bolags aktieböcker leder till finansiering av kriminell verksamhet

By september 18, 2015Nyheter, Uncategorized

Europeiska unionen har fattat beslut om att medlemsstaterna har två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i ett aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism och kriminell verksamhet. I Sverige finns redan en sådan digital aktiebokstjänst. Därför bör Sverige föregå med gott exempel och snarast uppmana små och medelstora företag att registrera sina aktiebrev digitalt.


 

 

Bristande kontroll gynnar kriminella

Dagens bristande kontroll över ett bolags verkliga huvudman, och de luckor som finns i det svenska systemet, innebär att det är enkelt för terrorister och kriminella att utnyttja systemet för att tvätta pengar och genomföra s.k. bolagskapningar.

 

– De kriminella är experter på och snabba att hitta den svaga länken i en process. Myndigheter och politiker är idag alldeles för långsamma och utvecklingen springer ifrån dem. Myndigheterna har ett stuprörsbeteende som gynnar kriminella och det finns en otydlighet i vem som ansvarar för kontrollen säger Gunnar Jacobson, specialist UC Aktieadministration.

 

UC vill försvåra penningtvätt och bolagskapningar

För att försvåra penningtvätt och bolagskapningar erbjuder UC en nätbaserad tjänst som heter UC Aktiebok. UC Aktiebok är en digital registerhållning av aktieböcker som riktar sig till så kallade kupongbolag, d.v.s. icke-noterade aktiebolag.

 

UCs rekommendation och råd

Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran. Man bör även komma ihåg att aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget.

 

UCs 3 råd för att skydda sina aktiebrev och sin aktiebok

1. Använd en digital aktiebokstjänst. Dina aktiebrev är värdehandlingar vilket innebär att du bör tänka på hur du förvarar dem.
2. Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev och upprätta ett styrelseprotokoll med beslutet.
3. Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev.

 

Så här fungerar UCs tjänst Aktiebok

• Tjänsten UC Aktiebok innehåller både en nätbaserad digital Aktiebok och Bevakning mot Bolagskapning.
• Kunden loggar in med BankID, registrerar sig som användare och fyller i formulären med användaruppgifter och information om det aktuella bolaget.
• Användaren registrerar sedan aktieboken som den ser ut idag samt de personer som ska ingå i tjänsten Bevakning mot Bolagskapning i det aktuella bolaget, t.ex. VD, ekonomichef, revisor, advokat, bankkontakt, styrelseledamöter, ägare etc.
• När aktieboken är registrerad kvalitetssäkrar UC den mot Bolagsverket för att verifiera att antal aktier och aktieslag stämmer.
• Varje natt gör UC en kontroll mot Bolagsverket för att se om det finns några inkomna ärenden rörande bolagets aktiebok. Om det finns det så har användarna möjlighet att kontrollera riktigheten och eventuellt stoppa försök till kapning.

 

För uttalanden eller mer information om UC Aktiebok är ni välkomna att kontakta

Gunnar Jacobsson, specialist UC Aktieadministration 070-266 69 36
Victoria Preger, Marknads-och kommunikationschef UC AB 070-266 87 26

 

UC_Aktieadministration_bg